קהילה תומכת רעותנו

החזון
יצירת קהילה רחבה בה החברים רואים את עצמם שותפים בחברה הלוקחת אחריות לגורלה ומפתחת ערוצים שונים לקידום מערכות הנדרשות לניהול רמת חיים איכותיות.
הקהילה נוסדה בשנת 1999 בין הקהילות הראשונות והחלוציות לאנשים עם נכות נפשית בארץ, נועדה לספק רשת ביטחון אישית וחברתית, לצמצם את הניכור הקיים, לפתח אחריות הדדית ואמונה ניהולית של כל החברים, להשפיע, לשנות ולהגדיל את כוחה בסביבתה. לחזק את הדימוי העצמי של כל חבר בה כאזרחים בעלי ערך וכך לעודד קידום אישי ומעורבות על פי צרכיו, נטיותיו ויכולותיו של כל חבר.

קהילת "רעותנו" רואה את עצמה מקדמת ערכים של שוויון, סולידריות, סיוע בהגשמת צרכים אישיים, מעורבות חברתית, ערבות אישית ואחריות חברתית.

המטרה
לאפשר לחברים השתלבות בכל תחומי החברה על פי זיהוי הצרכים האינדיבידואליים על ידי מימוש הכוחות ויכולות על ידי תהליך רב-מערכתי. להיות ציר מרכזי ובמה המאפשרות הערכה, בדיקה ויוזמה בניהול מערכת של תפקודים שונים כגון תפקוד תעסוקתי, תפקוד חברתי, תפקוד כלכלי, טיפולי ואישי על ידי ניהול של קבלת החלטות ושיקול דעת.

מספר נתונים
חברים בקהילה: 60 חברים
אזור דמוגרפי פעיל: שכונת קטמונים, פת- ירושלים

 

  • קהילה תומכת רעותנו
    אברהם הרסט, 6 פת - ירושלים