רעות יבנה – מרכז תעסוקתי, יזמות ותעסוקה

מטרת מפעל מוגן רעות-יבנה:
יצירת סביבה שבה קיימות הזדמנויות לתהליך אישי מעמיק וייחודי, תוך מתן תקווה ובניית גשרים המחברים
לעצמם ולסביבה.
לקדם תעסוקתית את מקבלי השרות בתוך רצף תעסוקתי מותאם ע"פ יכולות, התקדמות אישית וצרכים.
בסיס האמונה שלנו, שכל אחד יכול ליצור את השינוי וההתקדמות האישית, כשההתקדמות המשמעותית בתהליך השיקום התעסוקתי מתאפשרת בסביבה תעסוקתית מכבדת בשילוב בהתנסויות בשוק העבודה.

אופן העבודה:
לאפשר לאוכלוסיית נפגעי הנפש השתלבות בחברה, ע"פ זיהוי הצרכים האינדיבידואלים.
להיות ציר מרכזי המאפשר הערכה אישית, בדיקה ויוזמה בניהול תפקודים שונים ובניית קריירה, כגון: הידע והניסיון,
תפקוד תעסוקתי, תפקוד חברתי, תפקוד כלכלי – ע"י ניהול ושיתוף בקבלת החלטות ושיקול דעת, מתוך אמונה
וידיעה ברורה שהעצמה אישית היא חלק מרכזי בהגדרת האדם הבוגר כשייך לחברה, בעל ערך, בעל תפקיד
ומשמעות, המנהל את ביתו ופרנסתו על פי יכולתו.
בשנה האחרונה השתלבו בתעסוקה מחוץ למפעל 15 מתמודדים והתקדמו להשמה נתמכת 10 מתמודדים.

מיקוד מקצועי:
ב'רעות-יבנה' אנו מאפשרים רצף התעסוקתי רחב:
תעסוקה בעבודות המתקיימות במפעל, תעסוקה מחוץ למפעל (לתקופה זמנית של עד 9 חודשים) ותעסוקה נתמכת.
חלק מפעילויות המפעל מתמקד בתחום שיקומי-תעסוקתי-חברתי תומך תעסוקה, הכולל בין היתר:
* ליווי אישי
* פעילות שיקומית תומכת תעסוקה
* תוכנית ייחודית להכשרה והכנה לעולם העבודה לאנשים לקראת השתלבות בשוק החופשי במהלך חצי שנה
* פעילות חברתית -קבוצתית

 • צוות המרכז:
  הצוות המקצועי כולל: מנהלת המפעל, עובדת סוציאלית, 3מדריכי שיקום (אחת מתמקדת בליווי
  בהתנסויות מחוץ למפעל), מדריך מעצב גרפי ורכזת השמה לתעסוקה נתמכת.
  העובדים המקצועיים מבצעים הערכה של כוחות, קשיים וצרכים של המתמודדים באופן שוטף, ויחד עם המתמודד
  בונים תוכנית שיקום אישית אשר מתעדכנת אחת ל- 3-4 חודשים/חצי שנה/ או ע"פ הצורך .
  באופן שוטף ולפי הצורך האישי מתקיימות, שיחות שיקומיות פרטניות וקבוצתיות במטרה ליישם ולעקוב אחר
  היעדים והמטרות שנקבעו.
  אנו נמצאים בקשר שוטף והדוק עם כל גורמי השיקום והצוות המקצועי (מתאמי טיפול, מדריכים, חונכים) המלווים את המתמודדים, המטפלים ומשפחות המתמודדים.
 • סדנאות העבודה-
  סדנאות העבודה הוקמו במטרה לתת מענה למתמודדים אשר זקוקים להקניית הרגלי עבודה ולהשתלבות בשוק
  העבודה. העבודות במפעל מגוונות ושונות ומותאמות למיומנויות ורמות תפקוד שונות המאפשרות התנסויות לפי דרגות קושי:
  גרפיקה            הדפס סובלימציה      חיתוך לייזר       הרכבת פריטי אלקטרוניקה
  מיון                 הרכבה                   אריזה               הדבקה
 • רעות יבנה – מרכז תעסוקתי, יזמות ותעסוקה
  רח' הירקון, 36 א. תעשייה חדש - יבנה