רעות בעמק בשבוע של התחלות חדשות התחילו לעבוד היום עם חברת " מחסנית" ציוד לטיולים.