פתיחת שירות דיור חדש דיור מוגן קהילתי – רעות בטלמון