פעילות של רעות עמק חפר מועדון תעסוקתי בהמשך לחשיפה של יום העיון שלנוכדי להכיר ולהתגהות