יום גיבוש צוות "מצפה רעות"

היה ממש מוצלח על האש וסדנת צחוק. הצוות ואני מודים לך שמעון על המימון להפעלת היום. זה היה נחוץ פורק לחצים ומאוד מגבש. תודה!